ixn.pl
Internet eXchange Node
Węzły wymiany ruchu:

Węzły wymiany ruchu internetowego (ang. Internet eXchange Node, IXN) jest to porozumienie pomiędzy dostawcami usług internetowych, mające na celu wzajemną wymianę ruchu pomiędzy własnymi sieciami na zasadzie peeringu w celu podniesienia efektywności i niezawodności.

Węzły wymiany ruchu w Polsce:

Google